PROJEKTY I PROGRAMY

Podsumowanie udziału w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”
dla klas I- III 
w roku szkolnym 2020/ 2021

 

   Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu.
 Realizacja poszczególnych zadań dotyczyła piramidy zdrowego żywienia i sztuki picia wody.  Miała na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zmianę złych nawyków żywieniowych i zachęcanie do zwiększonej aktywności fizycznej. Stałym elementem projektu były zajęcia z uczniami, plakaty, promocja zdobytej wiedzy. W ramach kampanii promocyjnej uczniowie przygotowali prace plastyczne, które zaprezentowali na korytarzu szkolnym. Dzieci świetnie radziły sobie z zadaniami, wykonywały je z dużym zaangażowaniem, starannością i przyjemnością. Podczas poszczególnych zajęć omówione zostały wszystkie piętra piramidy, znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania dla naszego zdrowia. Dzieci rozmawiały na temat zwyczajów żywieniowych, wymieniały jakie artykuły lubią a jakie nie. W trakcie realizacji projektu uczniowie nabyli wiedzę na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi i racjonalnego jej wykorzystywania. 
   Udział uczniów w projekcie „Zdrowo jem- więcej wiem” promował zdrowy styl życia i przyczynił się do zdobycia wiedzy, która mamy nadzieję przyniesie korzyści w przyszłości.Podsumowanie pracy związanej z innowacją pedagogiczną

z zakresu edukacji matematycznej w klasach I- III

„Matematyka nie jest trudna i nudna- nauczanie poprzez grę i zabawę”

 

   Innowacja miała charakter metodyczny, skierowana była do uczniów klas I- III i miała za zadanie min. kształtować umiejętność twórczego, logicznego myślenia, rozwijać umiejętność poszukiwania rozwiązań, kształtować wytrwałość dążenia do celu.

Podczas zajęć wykorzystywano  programy interaktywne, tablicę interaktywną i zasoby portali internetowych. Uczniowie zmagali się z różnorodnymi zadaniami matematycznymi, krzyżówkami. rebusami, łamigłówkami, czasami grali w gry logiczne. W ciekawy sposób mogli zdobywać, utrwalać i rozszerzać swoją wiedzę rozwiązując ciekawe zadania, rebusy, krzyżówki.
  Wszyscy uczniowie wzięli udział w klasowym konkursie „Mistrz szybkiego liczenia”, który wyłonił najlepszych i najszybszych w obliczeniach matematycznych w zakresie czterech działań. Przez dwa miesiące uczniowie klasy II i III systematycznie odczytywali i zapisywali temperaturę
z termometru zaokiennego, obliczali, zapisywali różnicę, wskazywali najcieplejszy i najchłodniejszy dzień.
  W maju wszyscy uczniowie z klasy II i III wzięli udział w szkolnych eliminacjach do I Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Mistrz matematyki”. Eliminacje wyłoniły najlepszych matematyków, którzy wzięli udział w konkursie matematycznym w Międzyborzu.

  Uczniowie uczestniczący w innowacji mieli szansę osiągnąć swój drobny sukces i nabyć nowych umiejętności matematycznych. Pracowali w grupach, w parach, indywidualnie i zespołowo. Działania uczniów były na bieżąco monitorowane poprzez: obserwację pracy uczniów, sprawdzenie poprawności wykonanych zadań. Uczniowie byli chwaleni i motywowani ocenami bieżącymi. Zadania zawarte w innowacji zostały zrealizowane i chociaż nie przyniosły spektakularnych efektów, utrudniło zdalne nauczanie, to częściowo pobudziły uczniów do działania i spowodowały, że uwierzyli we własne siły.

 

W lutym bieżącego roku uczniowie klas I- III przystąpili do realizacji projektu: „Zdrowo jem więcej wiem”, grupa nazywa się „Zdrowa Piramida”. Uczniowie mieli do wykonania określone zadania zgodne z harmonogramem projektu.

 

Zadanie1. LEKCJA: Piramida zdrowia ucznia

Lekcja przeprowadzona została zgodnie z zaproponowanym w projekcie scenariuszem. W czasie zajęć wykorzystane zostały różne pomoce dydaktyczne takie jak: tablica interaktywna, atlasy geograficzne, książki ze zdjęciami starożytnego Egiptu, rysunki i zdjęcia różnych produktów żywnościowych, tablica z aktualną Piramidą Zdrowia.
Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały pogadanki, oglądały filmy, zdjęcia o starożytnym Egipcie oraz poznały tajniki ich budowy. Następnie uczniowie zapoznani zostali z budową Piramidy Zdrowia. Omówione zostały wszystkie piętra piramidy oraz znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania dla naszego zdrowia. Dzieci rozmawiały na temat zwyczajów żywieniowych, wymieniały jakie artykuły lubią a jakie nie. Stwierdziły wszystkie,  że chcą być zdrowe, więc muszą zmienić u siebie i w rodzinie zwyczaje żywieniowe. Nie będzie to łatwe -muszą zjadać więcej produktów z dolnej części Piramidy, unikać słodyczy i słodkich napojów, zwiększyć aktywność fizyczną a ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora, komputera czy tabletem.

Konkurs: Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia 

Dobrym sposobem utrwalenia zasad zdrowego stylu życia było przystąpienie do Konkursu „ Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia”. Uczniowie znali już  zasady zdrowego odżywiania i wpływu aktywności ruchowej na ich zdrowie. Prace wykonywane były w trzech grupach, w czasie lekcji z pomocą nauczyciela. Dzieci tworzyły piramidy różnymi technikami plastycznymi. 
Z wszystkich prac zrobiono klasową wystawę, omówiono je a potem dokonano wyboru najlepszej pracy poprzez głosowanie,  w wyniku którego, najładniejszą okazała się Piramida klasy II.  Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe (bloki, długopisy).

Lekcja: Źródło życia i zdrowia – woda!

Uczniowie brali udział w zajęciach podczas których rozmawiali na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi. Na kartkach z narysowanym konturem człowieka zaznaczali 2/3 części ciała człowieka i kolorowali na niebiesko. Następnym etapem była rozmowa  kiedy (w jakich sytuacjach)  organizm człowieka traci wodę, po czym nastąpiła burza mózgów: co jest najlepsze do picia. 

Podsumowując zajęcia uczniowie wspólnie wyciągnęli wniosek, że woda to nie tylko źródło życia, lecz także zdrowia, gasi pragnienie i dostarcza składniki mineralne.

 

 

 

 

CZYŚCIOCHOWA AKADEMIA

   W roku szkolnym 2020/2021 najmłodsi uczniowie naszej szkoły dołączyli do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Czyściochowa Akademia”, którego organizatorem jest firma Rossman, a działanie jest prowadzone w ramach programu Rossnę! Junior. Program umożliwia przeprowadzenie atrakcyjnych dla dzieci lekcji. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat higieny i odporności, a w każdy obszar tematyczny zostaną wprowadzeni edukacyjnym filmem z ciekawym eksperymentem.

 

"Zdrowo jem, więcej wiem"

 

  Uczniowie klas I- III od pierwszego lutego będą uczestniczyć w realizacji projektu pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Jego zadaniem jest pogłębianie wiedzy najmłodszych na temat właściwych nawyków żywieniowych oraz promowanie  zdrowego stylu życia. Zajęcia realizowane są w   korelacji z poszczególnymi edukacjami. Koordynatorem projektu jest Pani Aldona Maryniak i Pani Marzena Siedlecka.

   

  Zdrowo jem, więcej wiem" to projekt realizowany w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Od lat zwiększa się odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała. Potwierdzają to liczne badania i publikacje, między innymi raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2017 roku. Według niego, aż 22% dzieci w Polsce cierpi na nadwagę, otyłość lub niedowagę. W odpowiedzi na tak niepokojące dane postawiliśmy na rozwiązania długofalowe i stworzyliśmy ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Kierujemy go do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. To właśnie w tym wieku zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Warto, żeby te nawyki od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem" to:

- bogata oferta edukacyjna dla klas 0-III szkół podstawowych,

- wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,

- rzetelna wiedza naukowa na temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej podana w przystępny i nieszablonowy sposób,

- szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak np. praca w grupie.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”