PROJEKTY I PROGRAMY

Podsumowanie pracy związanej z realizacją innowacja pedagogicznej

w klasach I- VI „Książka oknem na świat”

I Informacje o szkole:

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa w Cieszynie

ul. Kościelna 17

63-435 Sośnie

Gmina Sośnie

Powiat ostrowski

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Nowak

Strona internetowa

www.zs-cieszyn.pl

 

II Autorzy innowacji:

mgr Barbara Siedlecka


III Realizatorzy innowacji:
mgr Barbara Siedlecka


IV Rodzaj innowacji:

Innowacja, ze względu na zawartość treściową, jest innowacją metodyczną, a ze względu na zakres – wychowawczą.


V Termin:

Innowacja pedagogiczna trwała od 01 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.


VI Zakres innowacji:

Innowacją zostali objęci uczniowie klas I-VI oraz ich rodzice. Zaplanowane działania odbywały się na zajęciach biblioteki szkolnej, na godzinach w wychowawcą, zajęciach pozalekcyjnych – kółku teatralnym oraz spotkaniach z rodzicami.


VII Realizacja innowacji:

Reasumując wyniki całej ankiety można stwierdzić, że badania i diagnoza przeprowadzone wśród dzieci przed wprowadzeniem innowacji pokazały, iż rodzice często czytają dzieciom książki, kupują je bez okazji, organizują biblioteczki domowej. Bardzo dużą rolę odgrywa w ich życiu biblioteka szkolna, z której korzystają najczęściej. Rodzice zachęcają do czytania, dzieci to robią i nadal sięgają po książki w wersji papierowej. Bardzo pozytywnym aspektem była ilość przeczytanych książek, która znajduje potwierdzenie w podsumowaniu czytelnictwa za zeszły rok szkolnym. Mając to na uwadze głównym celem wprowadzenia innowacji stało się rozwijanie umiejętności czytelniczych. Realizację innowacji „Książka oknem na świat” rozpoczęła diagnoza przeprowadzona w formie ankiety na zebraniu z rodzicami zapytaliśmy o preferencje czytelnicze i domowe zwyczaje związane z książką. Wyniki przeprowadzonych diagnoz zostały przedstawione uczniom i ich rodzicom, a następie realizowano zadania wynikające z harmonogramu działań innowacji.


Przeprowadzając badanie ankietowe wśród 27 rodziców klas I-VI po zakończeniu zajęć w ramach innowacji otrzymaliśmy następujące wyniki:


1. Czy Państwa dziecko korzystało w tym roku szkolnym z biblioteki szkolnej?

TAK - 27

NIE - 0

NIE WIEM - 0

2. Czy Państwa dziecko potrafiło samodzielnie wybrać sobie książkę?

TAK - 27

NIE - 0

NIE WIEM - 0

3. Czy Państwa dziecko potrafiło wskazać ulubioną książkę?

TAK - 22

NIE - 1

NIE WIEM - 4

4. Czy Państwa dziecko brało udział w balu karnawałowym i przebierało się za postać z książki?

TAK - 16

NIE - 9

NIE WIEM - 2

5. Czy Państwa dziecko wykorzystywało teksty z książek do zabawy (wierszyki, rymowanki, itp.)?

TAK - 13

NIE - 10

NIE WIEM - 4

6. Czy Państwa dziecko brało udział w akcjach czytelniczych biblioteki szkolnej?

TAK - 14

NIE - 9

NIE WIEM - 4

7. Czy Państwa dziecko wykonywało ilustracje do lektury w domu jako zadanie domowe lub w czasie lekcji w szkole?

TAK - 24

NIE - 1

NIE WIEM - 0

8. Czy Państwa dziecko teraz chętniej czyta książki?

TAK - 21

NIE - 4

NIE WIEM - 2


VIII: Wnioski i spostrzeżenia:

 

 

Tworząc innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat” określone zostały kryteria sukcesu:

- uczeń potrafi samodzielnie wskazać literaturę, która jest wartościowa: zna tytuły książek adekwatnych do jego poziomu, autorów literatury dziecięcej,

- uczeń zna mocne strony umiejętności czytania,

- uczeń wskazuje mocne strony książek jako okna na świat,

- rodzic nauczy się rozmawiać ze swoim dzieckiem o literaturze dziecięcej,

- rodzic będzie motywował dziecko do wspólnego czytania literatury dziecięcej.

Wyniki przeprowadzonego badania umiejętności czytelniczych po zakończonej innowacji oraz obserwacje uczniów pozwalają nam stwierdzić, że dzieci poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności czytelnicze.
Wszystkie rezultaty pracy sprowadzają się do stwierdzenia, że warto wprowadzać innowacje, ponieważ każde działanie małymi krokami rozwija umiejętności czytelniczych dzieci.

Sukcesy:

- uczniowie pracowali nowymi metodami na zajęciach – praca z książką, kształtowanie zachowań i umiejętności wyboru odpowiedniej książki,

- poprzez wdrożenie innowacji uległ poprawie poziom czytelnictwa w szkole podstawowej,

- uczniowie wskazują swoje ulubione książki oraz bohaterów,

- wzrosła świadomość konieczności czytania książek w celu poznania otaczającego świata, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach, wartości niezbędnych do godnego życia w społeczeństwie,

- uczniowie posiadają umiejętności korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.mgr Barbara Siedlecka

  

Klasowe pisemko zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy

 

W listopadzie w klasie II i III odbył się  konkurs, którego celem było zachęcanie do zrezygnowania ze słodyczy. Podzieleni na grupy uczniowie opracowywali kolorowe pisemka, które zachęcały do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody i słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów. 
Praca dzieci polegała na układaniu haseł, rysowaniu ich treści na kolorowych kartkach, a następnie na składaniu poszczególnych części w całość. W ten sposób powstały pisemka zachęcające do zrezygnowania ze spożywania słodyczy. Uczniowie rywalizowali ze sobą w układaniu haseł i projektowaniu ciekawych kart. Wykazali się dużą pomysłowością i poczuciem humoru. 
Następnie nauczyciel zorganizował wystawę prac, a powołana komisja uczniów z Samorządu Uczniowskiego oceniała treść, pomysłowość i szatę graficzną. Najwyższą ocenę uzyskało pisemko pt.'' Chcesz być silny tak jak miś, więc warzywa jedz od dziś”, które zawierało następujące hasła: „My słodyczy nie lubimy”, „Słodkie nie jest zdrowe, a owoce tak”, „Słodyczom mówimy nie” „ Jem cukierki i mam takie zęby”, „Słodyczom STOP”, „Kocham owoce i warzywa”.
Zrealizowane działania przyczyniły się do tego, iż dzieci deklarowały, że „...od dzisiaj nie będą zajadać się słodyczami, zastąpią je owocami, sokami, pestkami i orzechami'.

"Na straganie"

 

Dnia 10 listopada 2016 roku uczniowie klasy II i III przygotowali przedstawienie „Na straganie”, którego celem było ukazanie walorów odżywczych warzyw i owoców oraz zachęcenie do ich spożywania. Przedstawienie zorganizowane zostało dla uczniów całej szkoły i nauczycieli. Uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowali barwne stroje i liczne rekwizyty, a na zakończenie śpiewali piosenki, których głównymi bohaterami były owoce, warzywa, oraz ich produkty. Po zakończeniu przedstawienie zebrana publiczność została zapoznana z ulotkami i plakatami zachęcającymi do spożywania owoców i warzyw.
Wydarzenie to wzmocniło świadomość uczniów dotyczącą zdrowia i zachęciło dzieci do jedzenia owoców, warzyw a przede wszystkim do ograniczenia słodyczy. Na zakończenie spotkania uczniowie klasy II i III zachęcali do spożywania warzyw i owoców częstując publiczność przygotowanymi owocowo- warzywnymi smakołykami.
Zrealizowane działania przyczyniły się do utrwalenia nazw warzyw, owoców oraz ich właściwości. Uświadomiły dzieciom, że spożywając owoce i warzywa chronimy swój organizm przed wieloma chorobami oraz, że odgrywają one ogromną rolę w ich prawidłowym rozwoju.

Warzywa i owoce na co dzień i od święta


Uczniowie klasy II i III uczestniczyli w lekcji, której głównym celem było kształtowanie nawyku spożywania owoców i warzyw oraz rozumienia znaczenia witamin dla zdrowia. Na początku zajęć uczniowie oglądali przyniesione owoce i warzywa, podawali ich charakterystyczne cechy oraz wskazywali ulubione warzywa i owoce, które najchętniej jedzą. Przedstawili je w formie plastycznej, wykorzystując różne techniki plastyczne. Następnie rozmawiali na temat ich wartości odżywczych oraz o korzyściach płynących z ich spożywania.
Dzieci posiadają dużą wiedzę o bogactwie witamin znajdujących się w owocach i warzywach. W drugiej części uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Podział został dokonany ze względu na umiejętności uczniów, zainteresowania oraz własnych sympatii. Zespół pierwszy miał zakryte oczy i za pomocą zmysłu smaku, dotyku lub węchu odgadywał rodzaje owoców, warzyw. Drugi zespół notował wyniki w karcie obserwacji oraz odpowiadał za prawidłowy przebieg badania. Uczniowie po zakończeniu badania analizowali i zastanawiali się, które z warzyw i owoców były najtrudniejsze i najłatwiejsze do rozpoznania za pomocą zmysłu smaku, węchu, dotyku. Uczniowie doskonale wiedzą, że aby być zdrowym należy jak najczęściej jeść owoce i warzywa. Doszli również do wniosku, że każdy ze zmysłów jest potrzebny, każdy dostarczył im wrażeń innych i dlatego wszystkie zmysły są bardzo ważne. Przyniesione warzywa i owoce posłużyły również do przygotowania kolorowych smakołyków.  Podczas przerwy uczniowie częstowali  przygotowanymi owocowo- warzywnymi sałatkami kolegów i nauczycieli.
W czasie pracy w zespołach uczniowie wykazali się współodpowiedzialnością, wspierali kolegów w podejmowaniu decyzji i doceniali ich pracę i wysiłek.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

KULTURA SŁOWA TARCZĄ BEZPIECZEŃSTWA”

I. Informacje o szkole:

- Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa w Cieszynie
ul. Kościelna 17
63-435 Sośnie

- Gmina Sośnie

- Powiat kaliski

- Dyrektor szkoły: mgr Barbara Nowak

- Strona internetowa
www.zs-cieszyn.pl

II.  Autorzy innowacji:

mgr Barbara Siedlecka, mgr Justyna Jakubowska

III. Realizatorzy innowacji:

mgr Barbara Siedlecka
mgr Justyna Jakubowska
mgr Małgorzata Bystrzyńska

IV. Rodzaj innowacji:

Innowacja, ze względu na zawartość treściową, jest innowacją metodyczną, a ze względu na zakres – wychowawczą.

V. Termin:

Innowacja pedagogiczna trwała od 08 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

VI. Zakres innowacji:

Innowacją zostali objęci uczniowie klas IV-VI oraz ich rodzice. Zaplanowane działania odbywały się na godzinach w wychowawcą, zajęciach pozalekcyjnych – kółku teatralnym, kółku dziennikarskim, kółku języka angielskiego oraz spotkaniach z rodzicami.

VII. Realizacja innowacji:

Badania i diagnoza przeprowadzone wśród dzieci przed wprowadzeniem innowacji pokazały, iż mają one trudności m.in. z radzeniem sobie z nieprzyjemnymi uczuciami, określeniem swoich mocnych stron czy właściwą reakcją w sytuacjach konfliktowych. Mając to na uwadze głównym celem wprowadzenia innowacji stało się rozwijanie umiejętności społecznych sprzyjających kulturze słowa i budowaniu właściwych relacji. Aby to osiągnąć zastosowana została metoda treningu zastępowania agresji ART. Realizację innowacji „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa” rozpoczęła diagnoza umiejętności uczniów zatytułowana „Moja komunikacja z otoczeniem” oraz badanie przeprowadzone na spotkaniu z rodzicami dotyczące mocnych stron swojego dziecka. Wyniki przeprowadzonych diagnoz zostały przedstawione uczniom i ich rodzicom,
a następie każdego miesiąca realizowano zadania wynikające z harmonogramu działań innowacji. Pierwszą ćwiczoną umiejętnością była zdolność prowadzenia rozmowy. Zmiana zachowań, odbywała się poprzez zastosowanie czterech kroków:
- modelowanie zachowań – demonstrowanie umiejętności przez nauczycieli,
- odgrywanie scenek rodzajowych – ćwiczenie umiejętności przez dzieci,
- informacja zwrotna od nauczyciela - wzmacniająca,
- trening uogólniający – wzmocnienie transferu i utrwalenie nabytych umiejętności przez dzieci.

Przeprowadzając badanie ankietowe wśród 45 uczniów klas IV-VI po zakończeniu zajęć w ramach innowacji otrzymaliśmy następujące wyniki:

Kolejne badane obszary dotyczyły wiedzy i umiejętności w zakresie następującej tematyki zajęć: „Czy potrafię obronić własne zdanie?” oraz „Potrafię gratulować!”. Jak widać na wykresach poniżej, zwiększyła się liczba dzieci posiadających te zdolności w stopniu najwyższym.

We wrześniu 2015 roku tematem zajęć na godzinach z wychowawcą oraz kółkach było: jak radzić sobie ze swoją porażką? Po przeprowadzonych ćwiczeniach zauważalny jest znaczący wzrost wiedzy z tego zakresu. W badaniu przed innowacją 56% uczniów twierdziło, że posiada umiejętności z tego zakresu w stopniu minimalnym (obecnie 11%), 37% w stopniu średnim (obecnie 58%), a 7% w stopniu najwyższym (teraz 31%).

Mój pomysł jest dobry” to następna rozwijana umiejętność w roku szkolnym 2015/2016.

Kolejne dwa obszary dotyczyły określania mocnych stron kolegi/ koleżanki oraz własnych.
Uczniowie posiadają te umiejętności w stopniu średnim i wyższym. Ilość dzieci, które nie potrafią wymienić, w jakich dziedzinach odnoszą sukcesy jest mała.

W lutym 2016 roku pracowaliśmy nad umiejętnością zrozumienia emocji osób rozzłoszczonych. W badaniu wstępnym w stopniu minimalnym tą wiedzę posiadało 45% uczniów, w stopniu średnim 55%. Nie było dziecka, które zaznaczyło odpowiedź „Posiadam w stopniu najwyższym”. Poniższy wykres przedstawia wyniki ankiety po przeprowadzonej innowacji.

Kolejna ćwiczona zmiana dotyczyła zachowania uczniów w przypadku zaczepiania ich przez innych. Dzieci stosują kroki treningu ART i wiedzą, jak powinny się zachować
w takiej sytuacji.

Ostatnią doskonaloną zdolnością była umiejętność słuchania innych.

W czerwcu 2016 r. przeprowadzone zostało badanie umiejętności komunikacyjnych uczniów po zakończonych zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”. Wykres prezentuje znaczy wzrost umiejętności społecznych.


Badanie zawierało również następujące trzy pytania:
- Czy Twoim zdaniem założone cele zajęć zostały zrealizowane?,
- Czy zdobyta wiedza i umiejętności będą Tobie przydatne w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej?,
- Czy miałaś/eś możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem?.

Dla znacznej większości uczniów cele zajęć zostały zrealizowane. 11% respondentów odpowiedziało przecząco zaznaczając odpowiedź „zdecydowanie nie”, „raczej nie” lub „nie”.

Łącznie 91% uczniów, którzy zaznaczyli odpowiedź „zdecydowanie tak”, „tak” i „raczej tak”, twierdzi, że zdobyte umiejętności będą przydatne w relacjach w grupie rówieśniczej.

Większość uczniów na ostatnie pytanie odpowiedziała twierdząco (łącznie 80%). Jednak 20% badanych uważa, że nie miało możliwości dzielenia się doświadczeniem.


VIII: Wnioski i spostrzeżenia:

Tworząc innowację pedagogiczną „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa” określone zostały kryteria sukcesu:
- uczeń stosuje kroki umiejętności: asertywnego prowadzenia rozmowy, gratulowania, przyjmowania porażek, reagowania na niepowodzenia, przekonywanie innych, radzenia sobie z czyjąś złością, reagowania na zaczepki, mówienia komplementów, słuchania,
- uczeń zna swoje mocne strony,
- uczeń wskazuje mocne strony swoich kolegów.


Wyniki przeprowadzonego badania umiejętności komunikacyjnych po zakończonej innowacji oraz obserwacje uczniów pozwalają nam stwierdzić, że dzieci poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności społeczne sprzyjające kulturze słowa oraz budowaniu właściwych relacji nie tylko z kolegami z klasy, ale również z rodzicami. Pozostałe kryteria sukcesu odnosiły się bezpośrednio do rodziców:
- rodzic nauczy się rozmawiać ze swoim dzieckiem,
- rodzic wskaże mocne strony swojego dziecka.

Zaczęli oni szukać mocnych stron swoich dzieci. Mają świadomość, że wzmacniają nie tylko samoocenę dziecka, ale i więzi rodzinne.
Wszystkie rezultaty pracy sprowadzają się do stwierdzenia, że warto wprowadzać innowacje, ponieważ każde działanie małymi krokami rozwija umiejętności społeczne dzieci.

 

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”