SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 

 

 

 

KOŁO  WOLONTARIATU

ŁĄCZY  NAS  POMOC”

  

  

NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW

SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

 

Uczniowie:

 

1. Zawsze są przygotowani do lekcji:
a. przynoszą na zajęcia szkolne przybory szkolne;
b. systematycznie odrabiają prace domowe;
c. nie spóźniają się na lekcje;
d. w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności.

 

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem, na przykład:
a. w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły;
b. odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem;
używają słów proszę, dziękuję, przepraszam;
c. dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi starszego i kolegi;
d. pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym;
e. są tolerancyjni wobec innych;
f. uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost);
g. nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów;
h. nie wyrzucają śniadań;
i. nie zachowują się w sposób budzący odrazę u innych.

 

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej, na przykład:
a. nie biją innych;
b. nie namawiają do bicia;
c. nie zastraszają;
d. nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną;
e. nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo;
f. nie wykonują samosądów;
g. nie osądzają nikogo pochopnie;
h. nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo;
i. nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi;
j. nie popychają się;
k. nie podkładają nóg kolegom i koleżankom;
l. nie obmawiają nikogo;
m. nie potępiają nikogo;
n. kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią.

 

4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych między innymi:
a. szanują swoje i cudze zdrowie;
b. nie kołyszą się na krzesłach;
c. nie grają w piłkę na korytarzu;
d. nie trzaskają drzwiami;
e. podczas przerw nie biegają na terenie szkoły;
f. nie wychodzą poza teren szkoły samowolnie;
g. nie przesiadują w toalecie;
h. nie rzucają kamieniami;
i. nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem na terenie szkoły bez opiekuna.

 

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły, między innymi:
a. szanują sprzęt szkolny, tornistry własne i kolegów;
b. szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole;
c. nie niszczą gazetek;
d. nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza.

 

6. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych i innych imprezach organizowanych przez szkołę.

 

7. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”