KOMUNIKATY

 

KOMUNIKAT

Od 18 listopada 2020 r. zapraszamy uczniów klas 4-8 na konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLASY VIII

Nauczyciel

Dzień i godzina

Przedmiot

Barbara Siedlecka

Piątek

Godzina 13.35 -14.20

Język polski

Michał Szewczyk

Środa

Godzina 15.15-16.00

Matematyka

Justyna Jakubowska

Piątek

Godzina 14.30 -15.15

Język angielski

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV -  VII

 

Nauczyciel

Dzień i godzina

Przedmiot

Barbara Siedlecka

Piątek

godzina 14.30-15.15

Język polski

Jerzy Serafin

Poniedziałek

15.00- 15.45

Matematyka/ geografia/chemia

Justyna Jakubowska

Wtorek

godzina 15.05- 15.50

Język angielski

Małgorzata Bystrzyńska

Poniedziałek

godzina 14.30-15.15

Historia/przyroda

Aleksandra Chmielecka

Środa

godzina 7.30 – 8.00

Fizyka

Marika Jędrzejewska

Czwartek

godzina 16.30 – 17.00

Biologia

Marzena Siedlecka

Poniedziałek

godzina 15.00- 16.00

Informatyka/technika

Aldona Maryniak

Środa

godzina 15.20 – 16.05

Plastyka

Barbara Nowak

Wtorek

godzina 15.00-15.45

Muzyka

Ryszard Nowak

Piątek

godzina 7.30-8.00

Doradztwo zawodowe

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KONSULTACJI

  1. Chęć udziału w konsultacjach uczniowie zgłaszają nauczycielowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Tylko te osoby mogą uczestniczyć w konsultacjach.
  2. Zgłoszenia na konsultacje powinno zawierać problem wymagający rozwiązania w toku konsultacji przez nauczyciela i ucznia.
  3. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
  4. Nauczyciel dokumentuje przeprowadzenie konsultacji w odrębnym dokumencie – rejestrze konsultacji. Odnotowuje obecność ucznia na zajęciach, temat konsultacji, oceny z aktywności ucznia na zajęciach.
  5. Nauczyciel podczas konsultacji dostosowuje wymagania, uwzględniając możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne ucznia.
  6. Nauczyciel przygotowuje program konsultacji dla uczniów klas VIII uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, treści programowe przedmiotu określone w podstawie programowej dla II etapu edukacji.

 

 

 

Zapraszamy rodziców na wywiadówkę śródroczną on-line wg poniższego harmonogramu:

 

 

                                                       

KLASA

DATA I GODZINA WYWIADÓWKI

 

I

 

18.11.202 r. godzina 16.00

 

 

II

 

 

 

 

19.11.2020 r. godzina 17.00

 

 

III

 

 

18.11.2020 r. godzina 17.00

 

 

 

IV

 

 

19.11.2020 r. godzina 17.30

 

 

 

V

 

 

20.11.2020 r. godzina 16.00

 

 

 

VI

 

 

19.11.2020 r. godzina 18.00

 

 

 

VII

 

 

19.11.2020 r. godzina 16.00

 

 

 

VIII

 

 

19.11.2020 r. godzina 17.00

 

 

 

  

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Wszystkie informacje dotyczące pracy zdalnej przekazywane będą poprzez e-dziennik.

Prosimy o systematyczne kontrolowanie wiadomości.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”