KADRA SZKOŁY


RADA PEDAGOGICZNA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DYREKTOR- mgr BARBARA NOWAK

 

 


L.P. 

IMIĘ
I NAZWISKO

NAUCZANY 

PRZEDMIOT

WYCHOWAWSTWO

 

1.

 

mgr Barbara Nowak

 

edukacja polonistyczna, społeczno-przyrodnicza,
muzyka 

 

 

2.


mgr Anna Jankowiak

 

edukacja wczesnoszkolna, język angielski, logopedia


klasa II

 

3.  


mgr Aldona Maryniak

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie 
do życia w rodzinie,
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze


klasa I

 

4.

 

mgr Marzena Siedlecka

 

edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka

 

klasa III

 

5.


mgr Justyna Jakubowska

 

język angielski,
język niemiecki


klasa VII

 

6.


mgr Barbara Siedlecka

 

język polski, 
biblioteka szkolna 

7.


mgr Ryszard Nowak

wychowanie fizyczne, 
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, pedagog, doradztwo zawodowe


klasa VIII

 

8.

 
mgr Małgorzata Bystrzyńska

 

 historia, przyroda,  
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wychowanie fizyczne

 

klasa V

 

9.

 

mgr Michał Szewczyk

 
matematyka

 

klasa IV 

10. mgr Jerzy Serafin matematyka, chemia, geografia klasa VI

 

11.

 mgr Marika Jędrzejewska

biologia

 

 

12.

 
mgr Ilona Joks
WOS, edukacja
dla bezpieczeństwa 
 

 

13.

 
mgr Aleksandra Chmielecka

fizyka 
 

 

14.

 
mgr Marcin Pieprzka


 religia 

 

 

  

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI I  OBSŁUGI

 

1. Strzelecka Teresa

 

 2. Juszczak Krystyna

 

3. Hubert Gorell

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”