PROJEKTY I PROGRAMY

Podsumowanie pracy związanej z realizacją innowacja pedagogicznej

w klasach I- VI „Książka oknem na świat”

I Informacje o szkole:

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa w Cieszynie

ul. Kościelna 17

63-435 Sośnie

Gmina Sośnie

Powiat ostrowski

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Nowak

Strona internetowa

www.zs-cieszyn.pl

 

II Autorzy innowacji:

mgr Barbara Siedlecka


III Realizatorzy innowacji:
mgr Barbara Siedlecka


IV Rodzaj innowacji:

Innowacja, ze względu na zawartość treściową, jest innowacją metodyczną, a ze względu na zakres – wychowawczą.


V Termin:

Innowacja pedagogiczna trwała od 01 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.


VI Zakres innowacji:

Innowacją zostali objęci uczniowie klas I-VI oraz ich rodzice. Zaplanowane działania odbywały się na zajęciach biblioteki szkolnej, na godzinach w wychowawcą, zajęciach pozalekcyjnych – kółku teatralnym oraz spotkaniach z rodzicami.


VII Realizacja innowacji:

Reasumując wyniki całej ankiety można stwierdzić, że badania i diagnoza przeprowadzone wśród dzieci przed wprowadzeniem innowacji pokazały, iż rodzice często czytają dzieciom książki, kupują je bez okazji, organizują biblioteczki domowej. Bardzo dużą rolę odgrywa w ich życiu biblioteka szkolna, z której korzystają najczęściej. Rodzice zachęcają do czytania, dzieci to robią i nadal sięgają po książki w wersji papierowej. Bardzo pozytywnym aspektem była ilość przeczytanych książek, która znajduje potwierdzenie w podsumowaniu czytelnictwa za zeszły rok szkolnym. Mając to na uwadze głównym celem wprowadzenia innowacji stało się rozwijanie umiejętności czytelniczych. Realizację innowacji „Książka oknem na świat” rozpoczęła diagnoza przeprowadzona w formie ankiety na zebraniu z rodzicami zapytaliśmy o preferencje czytelnicze i domowe zwyczaje związane z książką. Wyniki przeprowadzonych diagnoz zostały przedstawione uczniom i ich rodzicom, a następie realizowano zadania wynikające z harmonogramu działań innowacji.


Przeprowadzając badanie ankietowe wśród 27 rodziców klas I-VI po zakończeniu zajęć w ramach innowacji otrzymaliśmy następujące wyniki:


1. Czy Państwa dziecko korzystało w tym roku szkolnym z biblioteki szkolnej?

TAK - 27

NIE - 0

NIE WIEM - 0

2. Czy Państwa dziecko potrafiło samodzielnie wybrać sobie książkę?

TAK - 27

NIE - 0

NIE WIEM - 0

3. Czy Państwa dziecko potrafiło wskazać ulubioną książkę?

TAK - 22

NIE - 1

NIE WIEM - 4

4. Czy Państwa dziecko brało udział w balu karnawałowym i przebierało się za postać z książki?

TAK - 16

NIE - 9

NIE WIEM - 2

5. Czy Państwa dziecko wykorzystywało teksty z książek do zabawy (wierszyki, rymowanki, itp.)?

TAK - 13

NIE - 10

NIE WIEM - 4

6. Czy Państwa dziecko brało udział w akcjach czytelniczych biblioteki szkolnej?

TAK - 14

NIE - 9

NIE WIEM - 4

7. Czy Państwa dziecko wykonywało ilustracje do lektury w domu jako zadanie domowe lub w czasie lekcji w szkole?

TAK - 24

NIE - 1

NIE WIEM - 0

8. Czy Państwa dziecko teraz chętniej czyta książki?

TAK - 21

NIE - 4

NIE WIEM - 2


VIII: Wnioski i spostrzeżenia:

 

 

Tworząc innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat” określone zostały kryteria sukcesu:

- uczeń potrafi samodzielnie wskazać literaturę, która jest wartościowa: zna tytuły książek adekwatnych do jego poziomu, autorów literatury dziecięcej,

- uczeń zna mocne strony umiejętności czytania,

- uczeń wskazuje mocne strony książek jako okna na świat,

- rodzic nauczy się rozmawiać ze swoim dzieckiem o literaturze dziecięcej,

- rodzic będzie motywował dziecko do wspólnego czytania literatury dziecięcej.

Wyniki przeprowadzonego badania umiejętności czytelniczych po zakończonej innowacji oraz obserwacje uczniów pozwalają nam stwierdzić, że dzieci poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności czytelnicze.
Wszystkie rezultaty pracy sprowadzają się do stwierdzenia, że warto wprowadzać innowacje, ponieważ każde działanie małymi krokami rozwija umiejętności czytelniczych dzieci.

Sukcesy:

- uczniowie pracowali nowymi metodami na zajęciach – praca z książką, kształtowanie zachowań i umiejętności wyboru odpowiedniej książki,

- poprzez wdrożenie innowacji uległ poprawie poziom czytelnictwa w szkole podstawowej,

- uczniowie wskazują swoje ulubione książki oraz bohaterów,

- wzrosła świadomość konieczności czytania książek w celu poznania otaczającego świata, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach, wartości niezbędnych do godnego życia w społeczeństwie,

- uczniowie posiadają umiejętności korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.mgr Barbara Siedlecka

 Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”