Rok 2017/2018

Wycieczka po Dolinie Baryczy

Dla finalistów Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy zorganizowano jednodniową wycieczkę edukacyjną, która odbyła się 07.11.2017 r. Trasa przebiegała przez bardzo interesujące miejscowości. Pierwszą był Sułów, w którym uczestnicy wycieczki mogli przebywać w domu, w którym zatrzymał się na nocleg wielki poeta Juliusz Słowacki. Poza tym w miejscowości tej znajduje się piękny pałac usytuowany w starym parku. Ciekawostką jest to, że w Sułowie ma swą siedzibę firma Tarczyński. W Rudzie Sułowskiej są duże atrakcje wypoczynkowe dla całej rodziny. Widzieliśmy również słup graniczny, na dawnej granicy polsko- niemieckiej w Baranowicach.

Jednak największe wrażenie zrobiła na uczniach wizyta w stadninie koni krwi angielskiej w Golejewku oraz pobyt na farmie w Piotrkosicach. Pobyt zakończył się ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami i bardzo miłymi wrażeniami.

V Gminny Konkurs Krajoznawczy

W tym roku, dokładnie 05.10.2017 odbył się V Gminny Konkurs Krajoznawczy „Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”, w którym uczniowie naszj Szkoły po raz kolejny odnieśli sukces i zajęli I i II miejsce w kategorii szkół podstawowych. Zwycięzcami byli Natalia Michalewska uczennica klasy VI - I miejsce i Adrian Spławski uczeń klasy VII – II miejsce. Z kolei w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajął Mikołaj Maciejewski uczeń Gimnazjum w Granowcu, natomiast II miejsce zajęła Milena Bąkowska uczennica Gimnazjum w Sośniach.

Uczniowie zajmując te miejsca przeszli do etapu rejonowego, który odbył się 11.10.2017 r. w Miliczu. Nasi uczniowie zajęli V miejsce. Gratulujemy sukcesów i podziwiamy ich za posiadaną wiedzę.

ŚLUBUJEMY UROCZYŚCIE

10 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste przyjęcie do społeczności szkolnej Uczniów klasy pierwszej oraz uwieńczenie długiej drogi Polaków ku niepodległości. Ważną szkolną uroczystość uświetnili swą obecnością Goście: Dyrektor CUW Pani Arleta Orłowska, Przewodniczący Rady Gminy Sośnie Pan Mirosław Ostojak, Radni Gminy Sośnie Pan Zbigniew Kisiński oraz Dominik Grobelny, Ksiądz Proboszcz Przemysław Hęciak oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Po wystąpieniu Pocztu Flagowego cała społeczność szkolna odśpiewała Hymn Państwowy oraz po raz pierwszy w tak wyjątkowym dniu Hymn Szkoły - słów autorstwa uczennic klasy siódmej – Hanny Gonera i Emilii Skalskiej, muzyka Pani Marzena Kierzkowska. Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Zgodnie ze zwyczajem szkolnym Pierwszoklasiści musieli zaprezentować się w części artystycznej, odwiedzili Krainę Śpiewu, Pracy, Mądrości i Miłości do Ojczyzny, zdobyte w podróży po krainach klucze Przewodnicząca klasy pierwszej przekazała na ręce Przewodniczącej szkoły, której nie pozostało już nic innego jak tylko rzec: „I cóż tu powiedzieć – egzamin zdany, takich pierwszaków chętnie witamy”.
Po prezentacji Pani Dyrektor Barbara Nowak dokonała aktu pasowania na ucznia Zespołu Szkół w Cieszynie.

Drodzy Pierwszoklasiści

życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości”.

       „Bliżej przyrody” to hasło przewodnie I Seminarium naukowego dla nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów Południowej Wielkopolski, które odbyło się 27 października 2017 r. w Ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach.

Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Wójt Gminy Sośnie, Nadleśnictwo Antonin, Stowarzyszenie „Przyjazne Otoczenie” z Cieszyna, GOK i Biblioteka Publiczna w Sośniach, oraz Zespół Szkół w Cieszynie, który od 6 lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Celem seminarium było propagowanie wśród nauczycieli wiedzy przyrodniczej, co w założeniu przyczyni się do podnoszenia poziomu edukacji przyrodniczo - leśnej. Tematyka wykładów prowadzonych przez zacne grono profesorów uniwersyteckich cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy obecność 45 nauczycieli z kilku powiatów Wielkopolski oraz województwa dolnośląskiego.

          Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, P. Barbara Nowak przedstawiła prelegentów, powitała przybyłych gości, a wśród nich m.in. P. Dawida Korzeniewskiego – dyrektora Biura Senatora RP Łukasza Mikołajczyka, P. Ryszarda Plucińskiego, który przybył w imieniu Posła RP Tomasza Ławniczaka, P. Małgorzatę Knapczyk - zastępcę dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, P. Andrzeja Leraczyka, Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu, P. Jarosława Klimczuka, zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin, P. Tomasza Rychlika, koordynatora do spraw promocji i informacji Edukacji dla Doliny Baryczy, P. Annę Urbańczyk, Wójta Gminy Sośnie, P. Stanisława Budzika, Przewodniczącego Rady Gminy, P. Mirosława Ostojaka, Sekretarz Gminy Sośnie, P. Justynę Maryniak, Dyrektor CUW, P. Arletę Zadkę.

         Dyrektor ZS w Cieszynie zachęciła uczestników seminarium do refleksji oraz aktywności poprzez zacytowanie wypowiedzi A. Einsteina „Wpatrz się głęboko w przyrodę, wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” oraz pytanie retoryczne „Czy przyroda to tylko przedmiot szkolny dla twoich uczniów, twoich dzieci, czy może wartość, o którą trzeba dbać, szanować ją, ale i ją znać?”

    Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Wójt Gminy Sośnie podkreślając, że „…bez wahania zaakceptowałem pomysł, bo spotkanie naukowe pt. „Bliżej przyrody” w Gminie Sośnie jest spotkaniem teorii z praktyką, nauki z rzeczywistością. Dlaczego? Bo matka natura obdarzyła okolice Sośni w niezwykle cenne i interesujące gatunki roślin i zwierząt…”

Głos zabrała również P. Małgorzata Knapczyk, która w imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, P. Marzeny Wodzińskiej pogratulowała tak cennej inicjatywy zmierzenia się z trudnym a zarazem aktualnym tematem.

Następnie głos zajęli zaproszeni naukowcy. Pierwszy wykład na temat użytkowania przyrody, a jej ochrony przeprowadził prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Zobrazował zmianę warunków środowiskowych na kuli ziemskiej powodujących zagrożenie dla licznych gatunków roślin i zwierząt.

Dr hab. Tadeusz Mizera przedstawił wiedzę ornitologiczną, w tym ginące gatunki ptaków (pliszka żółta, kuropatwy, przepiórki, czajki, szczygły). Wskazał również sposoby ochrony ptaków.

Dr hab. Aleksandra Matulewska w wykładzie pt. „Przyroda a kultura” ukazała las jako świadka wydarzeń historycznych oraz miejsce spędzania czasu wolnego, ale i zwróciła uwagę na znaczenie słów, powiedzeń, przysłów (np. borsuk to symbol pracowitości i czystości; „Zasiedział się jak borsuk w kniei” – oznacza pracowitego domatora).

Dr inż. Barbara Czołnik (Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie) zapoznała słuchaczy z edukacją przyrodniczo - leśną prowadzoną przez Lasy Państwowe. Wskazała na błędy pojawiające się w publikacjach, podręcznikach, czasopismach dla dzieci i dorosłych, wśród których pojawia się m. in. informacja o spadku zalesienia, gdy tymczasem ilość obszarów leśnych w Polsce wzrosła od 1945 r. o 9%. Wszystkie informacje poparte były wynikami badań naukowych.

 

Podsumowaniem Seminarium może być stwierdzenie, że ochrona przyrody zależy od aktywności każdego z nas.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w I Seminarium naukowym oraz zapraszają na kolejne wykłady za rok. Pragną również serdecznie podziękować prof. dr hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi za zaangażowanie w przygotowanie przedsięwzięcia, za promowanie i edukację Regionu Południowej Wielkopolski jakim jest bogata przyrodniczo Gmina Sośnie.

 

25 października 2017 roku odbyła się w naszej szkole dyskoteka, która była formą nagrody za niezwykły, a co ważniejsze samodzielnie, przygotowany przez uczniów apel
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski zadbał o podłączenie sprzętu i wybór utworów tanecznych.
Wszyscy dobrze się bawili od pierwszej do ostatniej minuty.

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”