KOMUNIKATY

 

Informacja

 

Od 25 maja 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN zapraszamy uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62-739 32 03.

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że z dniem 25.05.2020 r. rozpoczynają się konsultacje indywidualne
i grupowe uczniów klasy VIII z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych.

Konsultacje odbywają się w Sali klasy VIII zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Dzień tygodnia

 

Godzina

Przedmiot

Grupa

26.05.2020 r.

 

9.20-10.20

matematyka

grupa I

26.05.2020 r.

10.40-11.40

matematyka

 

grupa II

27.05.2020 r.

8.00 -9.00

język polski

grupa I

 

27.05.2020 r.

9.30-10.30

język polski

 

grupa II

28.05.2020 r.

10.00-11.00

język angielski

 

grupa I

28.05.2020 r.

11.30-12.30

język angielski

 

grupa II

 

1. Na konsultacje uczeń umawia się indywidualnie z nauczycielem przez dziennik elektroniczny w dniu 25.05.2020 r. do godz. 15.00.

2. O organizacji konsultacji grupowych informuje uczniów bezpośrednio nauczyciel prowadzący wyznaczając im godzinę.

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

4. Uczeń ma podpisaną przez rodzica zgodę na udział w konsultacjach. Zgodę - oświadczenie można przesłać w wersji online do nauczyciela lub dostarczyć ją bezpośrednio nauczycielowi. 

5. Konsultacje grupowe odbywają się do 8 osób z zachowaniem odległości miedzy uczniami 1.5 m i zasadą jeden uczeń w jednej ławce.

6. Konsultacje grupowe mogą trwać maksymalnie 45 minut, a następnie odbywa się wietrzenie sali.

7. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą koniecznie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

8. Do szkoły uczeń może zabrać tylko własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów ani nauczyciela.

9. W drodze do i ze szkoły, uczeń ma obowiązek korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.

10. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Należy zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

11. Należy zachowywać dystans 1,5 m przebywając na korytarzu; w toalecie przebywa 1 osoba.

12. Po konsultacjach uczniowi nie wolno gromadzić się przed szkołą.

 

/pobierz/

Konsultacje

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie 

Barbara Nowak

 

Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej

im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie!

 

    Z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia naszej szkole z pewnością będziecie wspominać, jak to było. Zachęcamy Was do tego, ponieważ te przeżycia będą Wam zawsze towarzyszyć.

Święto Szkoły i obchody Dnia Patrona będą odbywały się w tym roku nietypowo,
bo w większości w formie zdalnej. W związku z powyższym mamy do wykonania następujące zadania:

 

1. Uczniowie klas IV – VIII - Zastanówcie się nad tym, co Wam z tego dnia
(a może z wcześniejszych dni przygotowań do uroczystości)  najbardziej utkwiło w pamięci? Msza św., przysięga, sztandar, tablica pamiątkowa, polonez, występy, goście, przemówienia, upominki? A może coś jeszcze innego? Każdy z Was brał udział w uroczystości i każdy zapamiętał coś innego. Podzielcie się tym!

Przygotujcie kartkę z pamiętnika z dnia 31 maja 2019 roku.

Praca musi być na kartce A4. Na początku zwróćcie się do pamiętnika, np. „Drogi Pamiętniku!” Podajcie datę wspomnień - 31 maja 2019 roku. Napiszcie, co wtedy czuliście? Co Was cieszyło? Wzruszyło? Zaciekawiło? Zaskoczyło? Bawiło? Zapiszcie Wasze przeżycia. Można zamieścić rysunki, fotografię lub inny element graficzny. Oczywiście podpiszcie się. Każda praca będzie zamieszczona na kolażu wspomnień, a później stanie się jedną kartką Szkolnego Pamiętnika z Uroczystości Nadania Imienia.

 

2. Uczniowie klas I-III - dokończcie rymujące się hasła o wartościach, jakimi kierowali się w życiu  Patroni naszej szkoły - Maria i Lech Kaczyńscy.

 

3. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli, aby 31 maja (niedziela) złożyć indywidualnie bukieciki polnych kwiatów pod tablicą pamiątkową lub zapalić znicz. Udokumentujcie w formie zdjęcia Waszą wizytę pod tablicą pamięci i prześlijcie je na adres e- mailowy wychowawców.

 

 

                                                                                                                                                                                                               Powodzenia!

 

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie klasy VIII,

       Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego.

/pobierz/

Harmonogram Rekrutacji

 

 

 

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie fotograficznym
pt. „Jak spędzam czas wolny podczas pandemii?”

Forma: kolaż przygotowany na komputerze (od 3 do 6 zdjęć)

Termin odesłania prac: 29 maja 2020 r.

Organizator: Samorząd Uczniowski

Prace wysyłamy na adres mailowy pani Justyny

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”