KOMUNIKATY

 

Modyfikacja

zasad oceniania zachowania uczniów 
/pobierz/

 

 

OGŁOSZENIE

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – Rozporządzenie MEN z dnia 09.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szkoła realizuje w dalszym ciągu zdalne nauczanie, w którym uczestnictwo uczniów jest obowiązkowe. Efekty pracy uczniów są oceniane.

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość został przesunięty termin egzaminu ósmoklasisty. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

 

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich oraz Publiczne Przedszkole w Cieszynie, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) a także zgodnie z §10 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491 ze zm.) ogranicza realizowane zadania do tych zapewniających realizację podstawowych zadań jednostki, niezbędnych w czasie epidemii takich jak zapewnienie ciągłości funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa.


Jednocześnie zgodnie z art. 15zzr ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 568) bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

PLAN KONSULTACJI RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI
W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA

 

 

nauczyciel

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

D. Wawrzyniak

 

 

Rodzice Publicznego Przedszkola mają kontakt codzienny

poprzez grupę na facebooku.

M. Skrzypek

 

A. Maryniak

 

17.00 – 18.00

 

 

17.00 – 18.00

 

M. Siedlecka

 

18.00 – 19.00

 

18.00 – 19.00

 

 

A. Jankowiak

 

 

16.00 – 17.00

 

16.00 – 17.00

 

B. Nowak

 

 

 

10.00 – 12.00

 

16.00 – 17.00

M. Bystrzyńska

 

 

17.00 – 18.00

 

17.00 – 18.00

 

M. Szewczyk

 

17.00 – 18.00

 

 

17.00 – 18.00

 

J. Jakubowska

 

8.00 – 9.00

 

 

16.00 – 17.00

 

R. Nowak

 

 

 

15.00 – 16.00

 

16.00 – 17.00

B. Siedlecka

 

 

 

17.00 – 18.00

 

17.00 – 18.00

A. Chmielecka

 

14.00 – 17.00

 

 

 

 

K. Chudy

 

 

14.00 – 17.00

 

 

 

M. Jędrzejewska

 

 

 

16.00 – 18.00

 

 

I. Joks

 

 

16.00 – 17.00

 

 

 

I. Winiecka

 

 

16.00 – 17.00

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału

w

Konkursie Twórczości Poetyckiej
z okazji roku jubileuszowego 100-lecia urodzin
św. Jana Pawła II

 

Konkurs  ma na celu uczczenie życia i twórczości św. Jana Pawła II, propagowanie nauki Papieża Polaka, kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie rozwoju pasji literackich i talentów poetyckich.



ORGANIZATORZY:

1. Szkoła Podstawowa  im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu

 

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Pawła II  w Podsarniu – Harkabuzie

 

3. Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie

 

 

/pobierz/ REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 z okazji roku jubileuszowego 100-lecia urodzin

 św. Jana Pawła II

 

 

 

 Organizator konkursu:

- Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie

 

 Adresaci konkursu:

 - do udziału zapraszamy wszystkich uczniów klas  I-III



/pobierz/ REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”